April 09, 2011

... kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

 

(QS. Ali ‘Imran [3]: 159)

No comments:

Post a Comment