August 20, 2011

Kunci dari hati yang gelisah adalah beribadah sebaik-baiknya kepada Tuhan dan memberikan kebaikan kepada orang lain.

No comments:

Post a Comment